தீயபண்புகள் – பட்டாபிராம் கிளை தர்பியா

திருவள்ளுர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.இஸ்மாயில் அவர்கள் “தீயபண்புகள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………