தீமையை விட்டு விலகுவோம் – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை பெண்கள் பயான்

கோவை மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக 24-9-13 அன்று பெண்கள் பயான்  நடைபெற்றது.இதில் ராபியா அவர்கள் தீமையை விட்டு விலகுவோம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். சகோதரிகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு பயன் பெற்றனர்.