தீபன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – சுப்ரமணியபுரம் கிளை

திருச்சி மாவட்டம்  சுப்ரமணியபுரம் கிளை சார்பாக கடந்த 09-05-2014 அன்று தீபன்  என்ற பிறசமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது….