“தீன் குல பெண்கள்” – சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை பெண்கள் பயான்

கோவை மாவட்டம் சூலேஸ்வரன்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 20-05-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது, இதில் சகோதரி சஹானா அவர்கள் “தீன் குல பெண்கள்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…….