“தீண்டாமையும் வரதட்சனையும்” மார்க்க விளக்கக் கூட்டம் – ரெத்தினக்கொட்டை கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ரெத்தினக்கொட்டை கிளையில் கடந்த 25:11:2012 அன்று மார்க்க விளக்கக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மக்தூம் அவர்கள் “தீண்டாமையும் வரதட்சனையும் ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்.