திவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் – சிவகங்கை மாவட்டம்

சிவகங்கை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22-09-2014 அன்று திவிரவாத எதிர்ப்பு பிரச்சாரம் குறித்து சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது………………………