திருவாரூர் மாநாடு மற்றும் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு பி.ஜே அளித்த பேட்டி – Sun News Video

நேற்று ( 12-12-2010) நடந்த திருவாரூர் மாநாடு பற்றியும் பத்திரிக்கையாளர்களுக்கு பி.ஜே அவர்கள் அளித்த பேட்டியும் Sun News தொலைக்காட்சியில் இன்று (13-12-2010) வெளிவந்துள்ளது.

Sun News Video

To Download Video Click here (Right and Save link as)