திருவண்ணமலை மாவட்ட இரத்த தான சேவையை பாராட்டி விருது

திருவண்ணமலை மாவட்ட இரத்த தான சேவையை பாராட்டி கடந்த 12-10-2013 அன்று  திருவண்ணமலை அரசு மருத்துவமனை சார்பாக  விருது வழங்கப்பட்டது.