திருச்சி மாவட்ட கமிஷனர் வீடு முற்றுகை போராட்ட அறிவிப்பின் ஏதிரொலி போஸ்ட்டர்கள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் கடந்த 08-09-2013 அன்று மாநகராட்சி கமிஷனர் வீடு முற்றுகை போராட்ட அறிவிப்பின் ஏதிரொலி என்ற போஸ்ட்டர்கள் ஒட்டப்பட்டது…………