திருச்சி மாவட்டம் நடத்தும் கட்டுரைப் போட்டி முதல் பரிசு ரூபாய் 10 ஆயிரம்

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக பின்வரும் தலைப்புகளில் கட்டுரைப்போட்டி நடத்தப்படுகின்றது:

இஸ்லாம் கூறும் இறைவனின் இலக்கணங்கள்

தியாகத்திருநாள் தரும் படிப்பினை

புகையிலை மற்றும் போதைப் பொருட்களின் தீமைகள்

முழு விபரம் அறிய பின்வரும் படத்தின் மீது கிளிக் செய்யவும்

Trichy_Adverdise