“திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை நிகழ்ச்சி” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கீழக்கரை வடக்கு