திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் – பிரான்ஸ்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பிரான்ஸ் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/11/2016 அன்று திருக்குர்ஆன் வழங்குதல் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:

வாங்கியவர் பெயர்(கள்): சுப்ரமணியம்
எண்ணிககை: 1