திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாடு – துண்டு பிரசுரம் 3

திருக்குர்ஆன் மாநில மாநாட்டை யொட்டி நடப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் கிளை மற்றும் மாவட்டங்கள் அடித்து பிரசுரிக்க வேண்டிய துண்டு பிரசுரம் மாடல்

ஏப்ரல் 2018

Click here to download pdf file