திருக்குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு – புருனை மண்டலம்

புருனை மண்டலத்தில் கடந்த 19-05-2014 அன்று திருக்குர்ஆன் பயிற்சி வகுப்பு நடைபெற்றது……………..