திருக்குர்ஆன் கூறும் அழகிய விவாதங்கள் 12-10-2009


ஒளிபரப்பான தேதி: 12-10-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: ஷம்சுல்லுஹா ரஹ்மானி
தலைப்பு: திருக்குர்ஆன் கூறும் அழகிய விவாதங்கள்
நேரம்: 53:59 min
அளவு: 63:5 MB

  • image12-10-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி