தியாக திருநாள் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பணை – ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் ஏர்போர்ட் ப்ரீ ஜோன் கிளை  சார்பாக கடந்த 13-09-2015 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காஜா முஹைதிண  அவர்கள் “தியாக திருநாள் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பணை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ்………………