“தியாகமும் அர்ப்பனிப்பும்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பட்டாபிராம் கிளை