தியாகதிருநாள் – தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 18-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில்  “தியாகதிருநாள்” என்ற தலைப்பில்  உரையாற்றினார்கள்…………………………….