“தினமும் பேணவேண்டிய ஒழுங்குகள்” சிறுவர்கள் தர்பியா – பட்டாபிராம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பட்டாபிராம் கிளை சார்பாக 05/02/2012 அன்று சிறுவர்களுக்கான தர்பியா நடைபெற்றது.

இதில் சகோ. சதாம் அவர்கள் “தினமும் பேணவேண்டிய ஒழுங்குகள்” தலைப்பில் பயிற்சியளித்தார்.