தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 21 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: ஜனவரிமாதம் (இமயம் டிவி)

உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 21 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

நேரம்: 43:53min

அளவு: 51:1 MB