தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 14 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: டிசம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 14 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)
நேரம்: 47:30 min
அளவு: 56:8 MB