தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 13 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: நவம்பர் மாதம் (இமயம் டிவி)
உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி
தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 12 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)
நேரம்: 53:35 min
அளவு: 63:5 MB