தாவீது என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – புளியங்குடி கிளை

நெல்லை மாவட்டம் புளியங்குடியில் கடந்த 30.05.13 அன்று தாவீது என்ற கிருஸ்துவ சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.