தாவா – மேலக்காவேரி கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் மேலக்காவேரி கிளை சார்பாக
06-10-2015 அன்று பிரபா என்ற சகோதரர்க்கு நமது மர்கஸில் வைத்து தாவா செய்து திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது.