தாவா – காட்டாங்குளத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காட்டாங்குளத்தூர் கிளை சார்பில் 28/04/2015 அன்று சுபுஹூ தொழுகைக்கு பின் தாவா நடைபெற்றது.