தாவா – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக 23-10-2015 அன்று ஏகத்துவம் குறித்து தாவா செய்து இணைவைப்புக் கயிறு அகற்றப்பட்டது.