தாளக்குடி கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் தாளக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது……………….