தாளக்குடி கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் தாளக்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 27.09.13 அன்று குரான் வசனம் அடங்கி ப்ளக்ஸ் பேணர் வைத்து தஃவா செய்யப்பட்டது…