தாராவி கிளை – குர்ஆன் வழங்கப்பட்டது

மும்பை தாராவி கிளை மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு AITJ DHARAVI கிளையின் சார்பாக 16.10.2015 அன்று குர்ஆன் வழங்கப்பட்டது