தாராபுரம்  நகர கிளை தஃவா

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம்  நகர கிளை யின் சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று  குர்ஆன் வசனம் அடங்கிய ஸ்டிக்கர்கள்  வீடு வீடாக ஒட்டப்பட்டு தஃவா செய்யப்பட்டது…………..