தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் – சுங்குவார்சத்திரம் கிளை

காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் கிளை சார்பாக கடந்த  23-05-2014 அன்று தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது……………………………..