தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் – இளையாங்குடி

சிவகங்கை மாவட்டம் இளையாங்குடி கிளையில் கடந்த 15-4-2012 அன்று பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்க தண்ணீர் பந்தல் வைக்கப்பட்டது.