தவ்ஹீத் நூலகம் ஆரம்பம் – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி  கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 25-05-2013 அன்று புதிய நூலகம் அமைக்கப்பட்டது..