”தவ்ஹீத் ஜமாத்தில் ஏன் இருக்கிறோம்” – ஃபாஹில் மர்கஸ் தர்பியா

குவைத் மண்டலம் ஃபாஹில் மர்கசில் கடந்த 23-08-2013 அன்று தர்பியா  நடைபெற்றது. இதில் சகோ.ராஜா சரிஃப் அவர்கள் ”தவ்ஹீத் ஜமாத்தில் ஏன் இருக்கிறோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………