” தவ்ஹீத் கொள்கையில் ஏன் இருக்க வேண்டும்?” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அயப்பாக்கம் கிளை