“தவ்ஹீத் உருவாக்கிய சமுதாயம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆற்றங்கரை கிளை