“தவ்ஹீதை ஏன் எதிர்க்கிறார்கள் ? ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை