“தவ்ஹித் பணிகள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புரசைவாக்கம் கிளை