”தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” – ஜஹரா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் ஜஹரா கிளை சார்பாக கடந்த  24-5-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.உஷேன் பாபு  அவர்கள் “தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…