”தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” – ஹவல்லி கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம்  ஹவல்லி கிளை சார்பாக கடந்த  24-5-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காதர் ஒலி   அவர்கள்   ”தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..