“தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” – தய்யா கிளை வாராந்திர பயான்

குவைத் மண்டலம் தய்யா கிளை சார்பாக கடந்த  24-5-2013 வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மசூத் உஸ்மானி அவர்கள் “தவறுகளை ஒப்புக் கொள்வோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…..