தற்பெருமை – கானத்தூர் கிளை பெண்கள் பயான்

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம்  கானத்தூர் கிளையில் கடந்த 29-08-2013 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி சித்திக்கா அவர்கள் ”தற்பெருமை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….