தற்காப்பு கலை பயிற்சி – அம்பத்தூர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் அம்பத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று தற்காப்பு கலை கற்று கொடுக்கப்பட்டது………..