தர்மம் – மேல்கடை வீதி கிளை பெண்கள் பயான்

நீலகிரி மாவட்டம் மேல்கடை வீதி கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி சமீனா அவர்கள் ”தர்மம்” என்றதலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்…………………….