தர்மபுரி மாவட்டம் தஃவா

தர்மபுரி மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று   நூல் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்……..