தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை தஃவா

திருச்சி மாவட்டம் தர்கா மற்றும் வள்ளுவர் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு நூல் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………..