தரீகா (21-9-2009)


ஒளிபரப்பான தேதி: 21-9-2009 (இமயம் டிவி)
உரை: பி.ஜே
தலைப்பு: தரீகா (ஏகத்துவமும் எதிர்வாதமும்)
நேரம்: 57:15 min
அளவு: 69.31 MB

  • image21-9-2009 இமயம் டிவி நிகழ்ச்சி