தரமணி கிளை தஃவா

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையில் கடந்த 25-3-2012 அன்று முஸ்லிம்களிடம் தஃவா செய்யப்பட்டது.

மேலும் ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.