“தரணி ” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – செங்கல்பட்டு