தமிழகத்தில் ஷஃபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

 

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (17.4.2018) செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிபிற் குப் பின் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பிறை பார்க்கப்பட்டுள்ளதால் 17.4.2018 செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிப் முதல் ஷஃபான் மாதம் முதல் பிறை ஆரம்பமாகிறது 
என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இவண்,
தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்,
மாநிலத் தலைமையகம்.